ถ้วยตวงของเหลว ถ้วยตวงของเหลว
ราคา   50    บาท

  ที่คนไข่และแป้ง ที่คนไข่และแป้งขนาดกลาง  ยาว  14 นิ้ว   ขนาดเล็ก  7   นิ้ว
ราคา  300  บาท  และ  50  บาท

  ไม้พาย ไม้พายพลาสติค
ราคา  35   บาท

  ถ้วยตวงของแข็ง ถ้วยตวงของแข็ง
ราคา  50  บาท


เกมส์แต่งเค้ก