เปรียบเทียบราคา
 
ขลานไม้มีเสียงดนตรี
ของหมด
กว้าง 6 นิ้ว
สูง 10 นิ้ว
กรอปรูปคลาสสิค
ราคา 200 บาท
กว้าง 10 นิ้ว
สูง  9  นิ้ว
นาฬิกาปลุก
ราคา 220 บาท
กว้าง 3 นิ้ว
ยาว  5  นิ้ว
ที่หนีบรูป
ราคา 100 บาท
กว้าง 2 นิ้ว
ยาว 2 นิ้ว
นาฬิกาปลุกเก๋ๆ
ราคา  220  บาท
กว้าง 3  นิ้ว
สูง 5  นิ้ว